Tomazeova 31 (ulaz iz Kruševačke), Dušanovac // Bulevar desp ...