Nakon izgradnje mosta Kralja Aleksandra, Zemun je 1934. fizički i administrativno pripojen Beogradu, sa prekidom od 1941. do 1944. dok se nalazio pod nemačkom okupacijom. Od 1945. godine Zemun je gradska opština Beograda.

Inače, 2004. godine od dela Opštine Zemun formirana je Opština Surčin.