Prilikom poslednje obnove crkve Ružice, krajem 1925. godine, napravljene su zanimljive skulpture koje se danas nalaze na ulazu. U pitanju su statue dva srpska vojnika, izlivene od topovskih čaura: srednjovektovnog kopljanika cara Dušana i pešadinca iz Prvog svetskog rata.