Drveni stadion u Beogradu, snagom svojih mišica, 1930. godine podiglo je 500 radnika kao mesto na kome će se održati Prvi Svesokolski slet sokola kraljevine Jugoslavije. Bio je najveći stadion na Balkanu i delo arhitekte Momira Korunovića.
Od ovog impresivnog zdanja danas nije ostalo ni traga, prvenstveno zato što je drveni stadion podignut kao privremeni objekat, a na mestu gde se nalazio sada stanuje Mašinski fakultet.