U zgradi Patrijaršije u Beogradu, nalazi se biblioteka i muzej Srpske pravoslavne crkve, u kome se nalazi ogrtač kneza Lazara.