Naziv Savamala je nastao od naziva reke Save i reči "mahala" - malo naselje.