Prva električna sijalica upaljena je 1880. godine u Beogradu, ispred kafane Kod Skupštine, danas zgrade Elektrodistribucije Beograd. Većina gostiju je nosila nagaravljena stakla na očima, jer se smatralo da od jake električne svetlosti može da se oslepi.