Knez Miloš Obrenović je 1828. godine ustanovio policiju u Beogradu.