U Domu Jevrema Grujića je 1912. godine tajno potpisan savez sa Bugarskom.