Muzej Nikole Tesle u Beogradu je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine i bio je prvi tehnički muzej u Jugoslaviji.

Muzej Nikole Tesle jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle. Poseduje preko 160.000 originalnih dokumenata, preko 2000 knjiga i časopisa, preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata, preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih i preko 1000 planova i crteža.