Ada Safari je prirodno jezero između reke Save i Čukaričkog rukavca, u obliku latiničnog slova S, površine oko 6 hektara i prosečne dubine oko 2 metara.