Terazijska česma je sagrađena 1860. godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića. Tokom velike rekonstrukcije Terazija 1911. godine, česma je premeštena ispred Topčiderske crkve a odatle je 1975. vraćena na Terazije.