Ulica kneza Miloša se pruža od Mostarske petlje do Doma Narodne skupštine i duga je 1.600 metara.