Crkva Ružica je nekada bila vojna crkva. 

Pored skulptura vojnika na ulazu (kopljanika iz vremena cara Dušana i pešadinca srpske vojske iz Balkanskih ratova), ova pređašnja funkcija hrama sačuvana je i u lusterima, te drugom crkvenom mobilijaru koji su napravljeni od oficirskih sablji, puščanih čaura i delova topova.