Cvetni trg se od 1843. godine zvao Cvetna pijaca i obuhvatao je prostor između ulica Kralja Milana, Njegoševe i Svetozara Markovića. 1864. godine je preseljen na mesto današnjeg parka Manjež a 1884. godine je trg počeo planski da se gradi na mestu gde je i danas.