Na uglu Simine i Kapetan Mišine ulice postoji ćošak Salvadora Dalija. Tabla je postavljena 2006. godine i inspirisana je Dalijevom slikom na kojoj su predstavljeni iskrivljeni razliveni satovi.