Malo ratno ostrvo je bilo znatno veće pre Drugog svetskog rata jer kada je 1948. počela gradnja Novog Beograda, pesak sa ostrva je transportovan na kopno pomoću velikih transportnih traka i koristio se za pokrivanje močvara na kojoj je trebalo da se izgradi Novi Beograd. Prilikom tog procesa, ostrvo se smanjilo.