Česma Mehmed-paše Sokolovića ili Vezirova česma kako je još nazivaju, sagrađena je 1576. godine po nalogu velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića na Kalemegdanu. Pretpostavlja se da je služila i za napajanje džamije sultana Sulejmana, koja se nalazila u blizini.