Rimska grobnica u Brestoviku, na lokalitetu Vukašinova crkva, je jedan od najstarijih spomenika kulture iz rimskog perioda, otkrivena je 1895. godine, a sama grobnica datira iz perioda između III ili IV veka.

Grobnica za koju stručna javnost smatra da je pripadala rimskoj vlasteoskoj porodici, takođe se vezuje i za imena velikohrišćanskih mučenika, u skladu sa verovanjem da su u njoj sahranjene mošti svetaca Ermila i Statonika.