Vračarska pijaca postoji od 1926. godine, a izgrađena je na "Kalenića guvnu" - parceli koja je bila jedna u nizu brojnih zadužbina bogatog trgovca Vlajka Kalenića.

Vlajko Kalenić je imanje nasledio od svog oca, papudžije po zanimanju.