Za vreme turske vladavine, u Beogradu je bilo oko 270 džamija i posebnih islamskih bogomolja, mesdžida.

Nakon dobijanja nezavisnosti 1878. godine, Srbija je zvanično bila nadležna da poruši džamije ako joj smetaju, sem zvanične. I tada je Bajrakli džamija postala zvanična islamska bogomolja u gradu, koja je ostala sačuvana i danas.