Iako je građena za nemačku evangelističko-hrišćansku zemaljsku crkvu, zgrada Bitef teatra nikada nije imala status verskog objekta.

Prvobitni projekat obuhvatao je crkvu sa zgradom u kojoj bi bili smešeteni internat, kancelarije i stanovi za crkvene službenike.