Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
LOGOPEDSKI CENTAR EXPRESSIVA

LOGOPEDSKI CENTAR EXPRESSIVA

Defektologija, logopedija Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 10:00 - 20:00
Utorak 10:00 - 20:00
Sreda 10:00 - 20:00
Četvrtak 10:00 - 20:00
Petak 10:00 - 20:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


Razvojni centar Expressiva je logopedsko-psihološki kabinet u kojem se pružaju usluge dijagnostike, detekcije, prevencije i tretmana dece sa govorno-jezičkim i drugim razvojnim poremećajima. 

Ono što nas čini posebnim jeste višegodišnji rad na raznovrsnoj razvojnoj patologiji koji nas je afirmisao na polju dijagnostike, kontinuitet u poslediplomskom doškolovavanju, praćenje najnovijih trendova i dostignuća na polju nauke, kritička svest u odabiru modernih teorija, metoda i tehnika, težnja ka korektnom humanom radu i odnosu.

Posećuju nas štićenici iz cele Srbije, Evrope pa i šire. 

Ne ulažemo u reklamiranje jer su naši klijenti u 90% slučajeva došli do nas preporukom pređašnjeg, zadovoljnog klijenta. 

Navešćemo oblasti kojima se bavimo, svakako ćemo predstaviti kraći spisak:
 
- Kašnjenje u progovaranju, neprogovaranje;
- Stimulacija govorno-jezičkog razvoja (od 9 meseci);
- Korigovanje izgovora glasova (dyslalia, artikulacija);
- Nedovoljna govorna i jezička zrelost (dysphasia);
- Poremećaji fluentnosti - mucanje (korišćenjem MIG autorske tehnike - tehnika
  modulacije intonacije glasa);
- Poteškoće u savladavanju čitanja, pisanja i učenja (prvi razredi OŠ);
- Pretškolska priprema;
- Rad na razvoju kongnivnih funkcija kod dece sa intelektualnom ometenoću,
  pervazivnom i drugom patologijom;
- Logopedski tretman kod dece sa cerebralnom paralizom
- Poremećaji pažnje sa ili bez hiperaktivnošću;
- Disharmonični razvoj;
- Problemi u ponašanju dece i mladih;
- Anksioznost, panični napadi i fobije;
- Tikovi; 
- Porodična psihoterapija;
- Napadi besa; 
 
Kod nas je zastupljen timski rad. Dijagnostički defektološki tim uvek rado prezentujemo i ističemo jer želimo da naši budući klijenti imaju saznanja o tome kome poklanjaju poverenje. Stručni tim predvodi Nataša Labović, dipl. defektolog-logoped, specijalista socioterapije i rehabilitacije, od oktobra 2014.godine je na funkciji predsednika Udruženja logopeda Srbije.

Svoje iskustvo je stekla višegodišnjim radom u Domu zdravlja Beograd i Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, dugogodišnji je stručni saradnik Udruženja i portala „Roditelj“, dečijeg centra za porodični smeštaj, portala B92 i drugih magazina. Organizator je i učesnik stručno-naučnih kongresa, simpozijuma i seminara. 

Autor je više desetina naučnih i stručnih radova. Objavila je knjigu za razvoj govora pod nazivom "Vesna i cipela tesna" (izdavač "Laguna"). Druga knjiga kratkih logopedskih priča je trenutno u pripremi.
Borka Nikolić, Master defektolog - logoped; Nevena Duletić, Dipl. logoped, reedukator psihomotorike; Jelena Simonović, psiholog; Slađana Ivanović, soc. radnik, porodični psihoterapeut; Alma Anđelković - spec.edukator.

Foto