Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
LOGOPEDSKI CENTAR EXPRESSIVA

LOGOPEDSKI CENTAR EXPRESSIVA

Defektologija, logopedija Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 10:00 - 20:00
Utorak 10:00 - 20:00
Sreda 10:00 - 20:00
Četvrtak 10:00 - 20:00
Petak 10:00 - 20:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


Posao logopeda je veoma širok i obuhvata čitavu lepezu poremećaja, smetnji ili kašnjenja u razvoju jezičkih veština, govora, čitanja, pisanja i komunikacije uopšte. Oni se mogu javiti na bilo kom uzrastu u životu stvarajući veće ili manje izazove i samim osobama koje su njima pogođene ali i osobama iz njihovog okruženja.

Među decom u Expressivi naći ćete one koji imaju dijagnoze autizma, pervazivnog razvojnog poremećaja, razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, disleksije, disgrafije, mucanja, verbalne apraksije, nedovoljne mentalne razvijenosti, poremećaja pažnje, afazije.

Poštujući individualnost svakog ljudskog bića sa kojim se susrećemo, stalnim praćenjem najnovijih dostignuća iz struke, kontinuiranim osavremenjivanjem i prilagođavanjem opreme, metoda i materijala za rad mi se trudimo da pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću, podstičući razvoj i učvrščivanje komunikacije i pružajući podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.

Pre svega, mi razumemo vreme u kojem živimo te se trudimo da roditeljima dece sa poteškoćama u razvoju izađemo u susret po mnogim pitanjima.

* Kod nas se leče i tretiraju svi razvojni govorno-jezički poremećaji:
* Nepravilan izgovor glasova
* Razvojna disfazija
* Kašnjenje govorno jezičkog razvoja
* Rana stimulacija početnog govorenja
* Mucanje i zamuckivanje
* Dispraksija, disleksija, diskalkulija, disgrafija, disortografija
* Poremećaji iz autističkog spektra (pervazivni razvojni poremećaji)
* Cerebralna paraliza i drugi razvojni neurološki poremećaji
* Intelektualna zaostalost
* Poteškoće savladavanja školskog gradiva
* Down sy.

Takođe, u našem centru možete lečiti i tretirati:

* Problemi ishrane
* Tikovi
* Kontrola besa
* Agresivno ponašanje
* Strahovi i fobije kod dece i odraslih,
* Panični napadi
* Anksiozne smetnje
* Poteškoće u socijalizaciji i adaptaciji
* Hiperkinetički sy. sa i bez poremećaja pažnje
- Pružamo psihološku pomoć i podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju,
- Sprovodimo trening asertivne komunikacije i samopouzdanog ponašanja
- Radionice na aktuelne teme u oblasti vaspitavanja dece, ličnog rasta i razvoja.
- Svakog meseca organizujemo školu roditeljstva
- Radionice za intezivan razvoj grafomotorike i finih pokreta
- Radionice lepog govora i vaspitanja

Timski rad je ono čime se ponosimo. Svi su spremni da daju svoj doprinos prevazilaženju izazova sa kojima se susrećete.

Dijagnostički defektološki tim predvodi Nataša Labović, dipl. defektolog-logoped, specijalista socioterapije i rehabilitacije, od oktobra 2014.godine je na funkciji predsednika Udruženja logopeda Srbije. Svoje iskustvo je stekla višegodišnjim radom u Domu zdravlja Beograd i Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, dugogodišnji je stručni saradnik Udruženja i portala „Roditelj“, dečijeg centra za porodični smeštaj, portala B92 i drugih magazina. Organizator je i učesnik stručno-naučnih kongresa, simpozijuma i seminara. Autor je više desetina naučnih i stručnih radova.

 

 

 

Foto