Zatvori
SILA GLASA - STUDIO ZA EDUKACIJU Defektologija, logopedija Beograd

SILA GLASA - STUDIO ZA EDUKACIJU

Defektologija, logopedija Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

GSP

  • Autobus: 55, 56, 89, 87

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Besplatan WiFi Moguć pristup kolicima Izlazak na teren

Mnoga stanja, uključujući cerebralnu paralizu, autizam, razvojna kašnjenja i ostala, mogu prouzrokovati teškoće i zastoje u razvoju govora i jezika. Neka deca ne razumeju jezik. Neka deca razumeju ali nisu u stanju da efikasno komuniciraju usled poteškoća sa govorom. Ponekad se deca susreću sa izazovima u drugim oblastima, npr u gestikuliranju rukama ili mimičmon muskulaturom.

Govorno-jezička terapija je klinički program namenjen poboljšanju govornih i jezičkih veština i oralnih motornih sposobnosti. Deca koja ne raspolažu sposobnošću korišćenja govora ili/i jezika, mogu zahtevati rad na jasnoći izgovora ili na izgradnji jezičkih veština u smislu bogaćenja rečnika, usvajanu pravila na koji se grade rečenične strukture (uvek strogo poštujući kalendarski i mentalni uzrast) ili obuku kako da koriste asistivne tehnologije (kompjuteri i različiti softveri) preko kojih bi, posredno, mogli da izraze svoje želje, potrebe, misli, osećanja i namere.

Stanja u kojima je neophodno uključivanje govorno-jezičke  terapije
- Oštećenja sluha
- Kognitivno ili drugo razvojno kašnjenje
- Slaba oralna muskulatura i nespretni pokreti
- Rascepi usne I nepca
- Autizam I drugi pervazivni razvojni poremećaji
- Teškoće u usvajanju maternjeg jezika recpetivnog i ekresivnog tipa
- Poremećaji fluentnosti
- Traumatske povrede mozga

Preporuka stručnjaka je da se sa terapijom otpočne što pre, jer se ostvaruje brži i potpuniji napredak na planu pogodjenih oblasti. Zavisno od datog stanja i potreba konkretne ličnosti kojoj je potrebna govorna terapija, rezultat se može postići i tokom samo jednog susreta, a može potrajati i nekoliko godina.

Ja sam defektolog-logoped i moj cilj je da u partnerstvu sa vama otklonimo sve one faktore koji provociraju teškoće u razvoju govora i jezika, u senzomotornim, kognitivnom i socio-emocionalnom razvoju i da utvrdimo i aktiviramo vaše snage i prave adrese podrške za rešavanje problema.

Foto