DOM ZDRAVLJA VIZIM

Dermatovenerološke ordinacije Beograd

Adresa: Knez Miletina 36, Stari grad // Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd // Šajkačka 37, Novi Sad
Beograd Telefon: 011/7857-777 // 021/2102-777
E-mail: office@vizim.co.rs
Sajt: www.vizim.co.rs

4/ 5stars

VIZIM, Prvi privatni Dom zdravlja sa tradicijom i reputacijom kojom se ponosimo, ima izuzetnu čast i zadovoljstvo da Vam se predstavi.
Osnovana 1994. godine u strogom centru grada, ispod Skadarlije, Poliklinika „VIZIM” je nakon 12 godina uspešnog rada preregistrovana u Prvi privatni Dom zdravlja “VIZIM”. Pored svoje centralne zgrade ima i svoju ordinaciju u zgradi Narodnog pozorišta gde leči sva 3 ansambla (opera, balet, drama).
Kolektiv Doma Zdravlja VIZIM čini više od 40 stalno zaposlenih lekara i drugog medicinsko tehničkog osoblja. Radni deo Doma Zdravlja čine specijalističke ordinacije, ultazvučni-doppler kabinet, kardiološki kabinet (sa ergometrijom, kompjuterizovanom spirometrijom, holterom EKG-a i TA, ehokardiografijom i dopplerom srca), aparat za EEG mozga, ginekološka ordinacija sa kolposkopom, fizikalna medicina sa hidro i kinezi terapijom, laserima, magnetima, biostrujama, ultrazvukom, pedijatrijsku, oftalmološku, dermatološku, i stomatološku ordinaciju, ordinaciju centra za ishranu, službu medicine rada kao i kliničko-biohemijsku laboratoriju. Naša ustanova poseduje licencu medicine rada, stoga smo u mogućnosti da obavljamo preglede i izdajemo uverenja za prethodne i periodične preglede, preglede za radna mesta sa povišenim radnim rizikom, uverenja za rad u inostranstvu i dr.
Terenska služba Doma Zdravlja VIZIM je opremljena aparatom za EKG, aparatom za ultrazvuk i kompjuterizovanim laboratorijskim aparatom za rad na terenu.

MEDICINSKE USLUGE DOMA ZDRAVLJA VIZIM:

OPŠTA MEDICINA / PORODIČNI LEKAR
INTERNA MEDICINA/KARDIOLOGIJA
UZV DIJAGNOSTIKA
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
STOMATOLOGIJA
GINEKOLOGIJA
PEDIJATRIJA
OFTALMOLOGIJA
ORL
REUMATOLOGIJA
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
MEDICINA RADA
CENTAR ZA ISHRANU - NUTRICIONIZAM
LABORATORIJA

DOM ZDRAVLJA VIZIM, Knez Miletina br. 36, 11000 Beograd, Srbija Call centar: 011/ 339 0000