EKOS DDD D.O.O.

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija Beograd

Adresa: Vojvođanska 420b, Surčin
Beograd Telefon: 064/8049-400
E-mail: ekosbeograd@gmail.com
Sajt: www.ekos.rs

4.5/ 5stars

Dezinfekcija! - Niz različitih mera i postupaka koji se primenjuju da bi se razni predmeti ili prostori očistili od štetnih i zaraznih mikroorganizama.

Dezinsekcija! - Skup mehaničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se preduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje i izazivaju ogromne materijalne štete na robama koje se skladište.

Deratizacija! - Skup mehaničkih i hemijskih mera i postupaka kojima je cilj suzbijanje i trajno eliminisanje štetnih glodara iz određenog prostora.

Fumigacija! - Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara).

Hemijsko suzbijanje korova! - Neželjeno rastinje, korov i ambrozija suzbijau se selektivnim ili totalni herbicidima.

NASSR! - Kontrola štetočina primenom HACCP standarda ima za cilj eliminaciju insekata i glodara kao potencijalnih zagađivača namirnica, pri čemu se izbegavaju intervencije hemijskim sredstvima, a favorizuju preventivne i ekološki prihvatljive mere.