ELEKTRO VRBNIK

Elektromaterijal Beograd

Adresa: Ustanička 244d
Beograd Telefon: 011/347-5709, 347-5712

4/ 5stars

Sve za kuću
- od dozne do električnog brojila

Osnovna delatnost preduzeća je:
- Veleprodaja elektro-materijala
- Maloprodaja utičnice, prekidači, kablovi, elekrične opreme

Zainteresovani smo za svaki oblik saradnje sa:
- Proizvođačima
- Krajnjim potrošačima
- Trgovcima
- Izvođačima radova