CENTAR ZA BOL I FIZIKALNU TERAPIJU ANALGESIS

Fizikalna medicina Beograd

Adresa: Žička 11, Vračar
Beograd Telefon: 011/3-444-111, 066/3-444-11
E-mail: info@analgesis.rs
Sajt: www.analgesis.rs

4.5/ 5stars

Specijalistička ordinacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, centar za bol i fizikalni terapiju Analgesis u Beogradu, je prva privatna ustanova za terapiju bola koja u svom timu ima specijalistu Medicine bola.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju pacijenti mogu da:
- obave pregleda gde korišćenjem relevantnih upitnika možemo proceniti: intenzitet bola, vrstu bola (akutni ili hronični) i prisustvo/odsustvo neuropatske komponente bola
- obave dopunsku dijagnostiku ukoliko je potrebna: elektromioneurografiju (EMNG) i ultrazvučni pregled mekih tkiva
- sprovedu fizikalnu terapiju i
- dobiju psihološku podršku.

Plan i sprovođenje terapije u Centru za bol je individualan i podrazumeva:
- medikamentoznu terapiju
- intraartikularnu infiltraciju lekova
- infiltracije lekova drugih mekotkivnih struktura i
- upotrebu terapijski modaliteta fizikalne medicine i rehabilitacije.

Terapijski modaliteti fizikalne medicine i rehabilitacije koji se primenjuju u Centru za bol i fizikalnu terapiju su:
- Transkutana elektronervna stimulacija (TENS)
- H struje – horizontalna terapija
- Laser
- Niskofrekventno magnetno polje
- Intereferentne struje
- Dijadinamične struje
- Galvanizacija
- Ultrazvuk
- IC lampa i
- Kineziterapija.

Posetite nas ukoliko imate:
- Bol u leđima ili vratu (diskus hernia, stenoza spinalnog kanala, lumboishialgia, cervicobrahialgia, radikulopatije)
- Bol u kolenu, kuku, ramenu, laktu… (gonartroza, periartritis humero-skapularis, koksartoza, teniski lakat, golferski lakat)
- Muskuloskeletni bol različite etiologije
- Neuropatski bol (Dijabetična polineuropatija, Toksične, Metaboličke i Iradiacione polineuropatije, Trigeminalna neuralgija, Post-herpetična neuralgija, Multipla skleroza, Parkinsonova bolest)
- Kompleksni regionalni bolni sindrom
- Fibromialgiju
- Migrenu
- Bol kod rematskih oboljenja (Reumatoidni artritis, Ankilozirajući spondililtis...)
- Bol nakon povreda perifernih nerava
- Bol nakon povrede kičmene moždine
- Bol nakon cerebrovaskularnog insulta
- Bol nakon amputacije ekstremiteta.