Požarevačka 5 // Vatroslava Jagića 14
1. Izvođenje radova na izradi I odrađivanju osnovnih geodetskih mreža: trigonometrijska, mikrotrigonometriska, poligonometriska, poligonska i linijski, precizni, generalni I tehnič ...