Zatvori
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?

Geometar, geodezija, geologija Beograd

Geodezija kao naučna disciplina bavi se merenjem i prikazivanjem zemlje, geodinamičkih pojava i gravitacionog polja. Igra ključnu ulogu u unosu podataka u katastar, kreiranju mapa i planova, izgradnji infrastrukture puteva i generalnom izučavanju geografije. Firme koje nude geodetske usluge bave se premeravanjem zemljišta, određivanjem njegovih geoloških svojstava i sličnim prikupljanjem podataka o terenu, a zatim o obradom svih tih podataka za različite svrhe, uključujući i unos podataka u katastar i izradu situacionih planova. Geodetski tehničar tj. geometar je stručnjak koji sprovodi sve ove usluge od ključnog značaja. Stoga, ako se u potrazi za biroom za geodetske radove ili jednostavno geometrom u Beogradu, ne tražite dalje - na pravom ste mestu. Ovde imate spisak beogradskih geodetskih agencija i geodetskih tehničara. Pogledajte dole navedene prezentacije, vidite kontakt informacije, stupite sa njima u kontakt i izložite im svoje geodetske probleme. Stručna i iskusna lica na drugom kraju veze izaći će vam u susret, saslušati i reći vam šta da činite. Na vama je samo na kraju da se odaberete kome kojem geometru u Beogradu ćete da ukažete svoje poverenje i time stavite tačku na muke sa geodezijom.

Geometar, geodezija, geologija Beograd

Geodezija kao naučna disciplina bavi se merenjem i prikazivanjem zemlje, geodinamičkih pojava i gravitacionog polja. Igra ključnu ulogu u unosu podataka u katastar, kreiranju mapa i planova, izgradnji infrastrukture puteva i generalnom izučavanju geografije. Firme koje nude geodetske usluge bave se premeravanjem zemljišta, određivanjem njegovih geoloških svojstava i sličnim prikupljanjem podataka o terenu, a zatim o obradom svih tih podataka za različite svrhe, uključujući i unos podataka u katastar i izradu situacionih planova. Geodetski tehničar tj. geometar je stručnjak koji sprovodi sve ove usluge od ključnog značaja. Stoga, ako se u potrazi za biroom za geodetske radove ili jednostavno geometrom u Beogradu, ne tražite dalje - na pravom ste mestu. Ovde imate spisak beogradskih geodetskih agencija i geodetskih tehničara. Pogledajte dole navedene prezentacije, vidite kontakt informacije, stupite sa njima u kontakt i izložite im svoje geodetske probleme. Stručna i iskusna lica na drugom kraju veze izaći će vam u susret, saslušati i reći vam šta da činite. Na vama je samo na kraju da se odaberete kome kojem geometru u Beogradu ćete da ukažete svoje poverenje i time stavite tačku na muke sa geodezijom.

FAQ

Da li su geometar i geodet isto zanimanje.

Geometar, geodet i geodetski tehničar su nazivi za isto zanimanje i funkciju stručnjaka u polju geodezije koji se bavi prikupljanjem podataka o premeravanju i stanju zemljišta.

Kada su mi potrebne usluge geodeta?

Za opšte potrebe, usluge geodeta ili firmi koje se bave geodezijom najčešće su potrebne prilikom premeravanja i raspodele zemljišta i unosom istog u katastar. Takođe, prilikom svakog projekta izgradnje na koji stanje i zakrivljenost zemljišta može da ima značajan uticaj na ishod.

Koja diploma je potrebna za bavljenje geodezijom?

Za stručno bavljenje ovom delatnošću u Srbiji potrebna je diploma sa smera za Geodeziju i geoinformatiku sa Građevinskog fakulteta.

Šta radi geodet?

Geodet se bavi premeravanjem zemljišta i potom obradom tih podataka i njihovim unosom u planove i karte. Geodeti tj. geometri najčešće rade u opštinskim ili republičkim službama katastra ali i u vodoprivredi, građevinskim preduyećima, poljoprivredi i bilo kojoj drugoj delatnosti gde se zemljište prilagođava našim potrebama.

Šta je geodezija?

Geodezija je nauka koja se bavi prikupljanjem podataka o zemlji, zemljištu, zemljinom gravitacionom polju i geodinamičkim pojavama. Igra ključnu ulogu u izradi katastra, kreiranju geografskih mapa i planova, situacionih planova, izučavanju geografije, izgradnji infrastrukture i brojnim drugim oblastima.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere