Zatvori
POMOĆ DECI Humanitarne organizacije Beograd translate.Član 10 godina

POMOĆ DECI

Humanitarne organizacije Beograd
  • x social
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

GSP

  • Autobus: 202N, 22a, 26, 27, 29N, 301, 31, 31N, 33N, 47N, 48N, 51N, E2, E9
  • Trolejbus: 29

Dodatne Lokacije

Mi smo nevladina, neprofitna organizacija koja radi od 2003. godine na promovisanju kvalitetne brige o deci i kvalitetnog obrazovanja za decu od 0-18 godina i njihove roditelje, kao i na pružanju podrške mladima u pronalaženju svog mesta u Srbiji. Tri glavne programske linije su fokus organizacije Pomoć deci: Kvalitetno obrazovanje za sve (inkluzivno obrazovanje za svu decu, poboljšanje obrazovanja etničkih manjina od predškolskog nivoa do obrazovanja odraslih), Mobilizacija mladih (potrebe lokalne zajednice, društveno partnerstvo na lokalnom nivou, osnaživanje lokalnih nevladinih organizacija) i Zaštita od preprodaje dece i mladih.

Počeli smo 2003. godine uz pomoć organizacije Hrišćanski dečiji fond. U septembru 2003. godine, Pomoć deci je organizovala pilot istraživanje u zapadnoj Srbiji sa ciljem da otkrije razloge prevremenog napuštanja školovanja kod Roma. Usledili su i drugi projekti, i u drugom tromesečju 2004. godine, uz pomoć drugih međunarodnih donatora, Pomoć deci je osnovala svoj Upravni odbor i započela proceduru lokalne registracije. U aprilu 2004. godine, zvanično je registrovano Udruženje građana Pomoć deci, neprofitna organizacija na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Pomoć deci blisko sarađuje sa Ministarstvom prosvete i sporta Republike Srbije i unutar Radne grupe Nacionalnog tima za borbu protiv preprodaje dece, povezana je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Nacionalnom službom za zaštitu žrtava preprodaje, UNICEF-om, OEBS-om, IOM-om, Astrom, Viktimološkim društvom i drugim lokalnim nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjima.

Pomoć deci je i član međunarodne organizacije Hrišćanski dečiji fond, dinamične globalne grupe za decu koja radi u 38 zemalja i pomaže više od 7,6 miliona dece i porodica bez obzira na rasu, veru i pol.

Pomoć deci je posvećena stvaranju vidne, značajne razlike u životima dece, mladih, roditelja i svih koji se njima bave čuvajući poverenje donatora. Štedljivo upravljanje sredstvima i striktna finansijska kontrola omogućavaju nam da dosegnemo do više dece i porodica i da budemo odgovorni prema sredstvima donatora.

NAŠA VIZIJA

Sva deca su snažna, sposobna i vidljiva u svojim lokalnim zajednicama. Sva deca su fizički i psihički zdrava, željna učenja i poštuju one koji su drugačiji.

NAŠA MISIJA

Mnogo dece trpi posledice siromaštva i nasilja. Udruženje građana Pomoć deci stvara sredinu u kojoj postoje nada i poštovanje za decu, u kojoj deca imaju mogućnost da ostvare svoj maksimum i gde su deci, roditeljima i svima koji se njima bave dostupna praktična pomoć i sredstva za promenu nabolje.

MI POŠTUJEMO

1. Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta i opredeljeni smo da radimo na primeni Konvencije kroz sve naše aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
2. Konvenciju Ujedinjenih nacija o ljudskim i manjinskim pravima i opredeljeni smo da radimo na primeni Konvencije kroz sve naše aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
3. Konvenciju Ujedinjenih nacija o zaštiti hendikepiranih i opredeljeni smo da radimo na primeni Konvencije kroz sve naše aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

MI VERUJEMO

* Da sva deca zaslužuju sredinu u kojoj postoje nada, poštovanje i razumevanje.
* Da moramo da radimo zajedno da stvorimo sredinu nade, poštovanja i razumevanja za svu decu poštujuci kulturne, verske, etničke i sve druge razlike.
* Da moramo da radimo u saradnji sa zajednicom, nevladinim, privatnim, zadružnim i državnim sektorom da bismo razvili kvalitetan sistem pomoći, podrške, zaštite i obrazovanja za svu decu.
* Da sve naše akcije moraju biti integrisane i veoma jasne.
* Da smo odgovorni za sva sredstva koja primamo, da moramo uvek biti otvoreni, pošteni i koristiti sredstva na najefikasniji i najproduktivniji način.


Kontaktirajte nas putem mailova:

pomocdeci@eunet.rs

info@pomocdeci.org

Foto