MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Institucije Srbije Beograd

Adresa: Vase Čarapića 20
Beograd Telefon: 2638-033, 2637-013, 2636-116; tel/faks: 2636-815, 2637-624

MINISTARSTVO ZA DIJASPORU  Institucije Srbije Beograd