JKP GRADSKE PIJACE

Javna preduzeća Beograd

Adresa: Živka Karabiberovića 3
Beograd Telefon: 011/3806-680

JKP GRADSKE PIJACE Javna preduzeća Beograd