KARDIOLOŠKA ORDINACIJA DR BABIĆ

Kardiološke ordinacije Beograd

Adresa: Resavska 30, Stari grad
Beograd Telefon: 011/3236-905

4/ 5stars

Uroš U. Babić,  MD

Specijalista Interne Medicine Duesseldorf
Specijalista Kardiologie Frankfurt/M
Dr. med. Uni. Muenster
Dr.sci.& VNS  Beograd
Visiting  Prof. Civic Hospital Ottawa
Consulting Cardiologist Cardiovasc. Center Monaco

Dijagnostika i lečenje kardiovaskularnih oboljenja

Analiza koronarografija i kateterizacionih nalaza i nezavisno mišljenje o opravdanosti preporuka za intervencije ili operacije srca - hitnost, lista čekanja, alternativne mogućnosti.


Iskustvo stečeno lečeći  pacijente kateterskim intervencijama u sledećim klinikama

Herzzentrum Rotenburg/F, Deutsches Herzzentrum Berlin,  Cardiovasc Center Frankfurt/M, Uni Kilinik Koeln, Uni Klinik Bonn,  Uni Klinik  Aachen, Uni Klinik Goettingen, Uni Klinik Istanbul, Asklepios Klinik St. Georg Hamburg, Uni Clinic Civic Hospital Ottawa, Uni Klinik Hannover, Uni Klinik Jena, Uni Kinder-Klinik Freiburg, Uni Klinik Essen, Uni Klinik Paris, Uni Klinik Lille, Uni Klinik Clermont Ferrand, Uni Klinik Napoli,  Uni Klinik Firenca, Uni Klinik Nieuwegein,  Uni Pediatric-Clinic Birmingham, Royal Brompton Clinic London, Uni Klinik Cordoba, Uni Klinik Madrid, Uni Klinik  GB Hospital New Delhi, Uni Klinik Jakarta, Uni Klinik Geneva, Uni Klinik Basel, Klinika Dedinje Beograd.

Ključne reči za elektronski pregled liste publikacija: Uros U Babic MD; Babic UU; UUBabic