SPORTSKI CENTAR OLIMP - ZVEZDARA

Klizališta Beograd

Adresa: Vjekoslava Kovača 11
Beograd Telefon: 011/2412-353, 2411-636

SPORTSKI CENTAR OLIMP - ZVEZDARA Klizališta Beograd