Zatvori
CMS RAČUNOVODSTVO DOO Konsultantske usluge, biznis planovi, revizija Beograd translate.Član 5 godina

CMS RAČUNOVODSTVO DOO

Konsultantske usluge, biznis planovi, revizija Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 09:00 - 17:00
Utorak 09:00 - 17:00
Sreda 09:00 - 17:00
Četvrtak 09:00 - 17:00
Petak 09:00 - 17:00
Subota Ne radimo
Nedelja Ne radimo

GSP

  • Autobus: 46, 23, 37, 44, 58, 74
  • Tramvaj: 3, 12
  • Trolejbus: 40, 41

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Besplatan WiFi Moguć pristup kolicima Parking Izlazak na teren

Društvo CMS Računovodstvo je specijalizovano za računovodstvo i prateće usluge s ponudom u potpunosti prilagođenom potrebama klijenata. Naše dosadašnje iskustvo se bazira na višegodišnjem vođenju poslovnih knjiga, praćenju i primeni zakonske regulative, sticanju poslovnih veština u domaćim i inostranim korporacijama.

Cilj nam je da svojom stručnošću i iskustvom u oblasti računovodstva, knjigovodstva, procesa osnivanja i likvidacije privrednog društva, kao i obračuna zarada, doprinesemo vašem bržem, jednostavnijem i efikasnijem poslovanju sa fokusom na uštedu vremena i novca.

Kako bi olakšali vaše poslovne procese, nudimo usluge kao što su:

Poslovno savetovanje - radi jednostavnijeg pokretanja posla i optimizacije troškova:

- Prijava adrese sedišta i pošte društva
- Osnivanje društva sa izradom kompletne dokumentacije za poslovanje
- Podnošenje registracionih prijava u APR-u (promena sedišta, direktora i ostalih
   podataka)
- Podnošenje svih prijava i uverenja u Poreskoj upravi i Upravi javnih prihoda
- Prijava preduzetnika i paušalni porezi
- Registracija PDV obveznika
- Izrada poslovnog plana
- Likvidacija društva
- Savetodavne usluge iz oblasti finansija i poreza, kao i radnog prava (izrada pravilnika i
   ugovora)
- Izrada  studije o transfernim cenama
- Konsultacije vezano za oduzeti PIB od strane poreskih organa

Računovodstvene uslugeza stalnu i adekvatnu podršku u razvoju vašeg poslovanja, koje obuhvataju:

- Vođenje poslovnih knjiga (prikupljanje i knjiženje poslovne dokumentacije, vođenje
   registra osnovnih sredstava, evidencija robnog i finansijskog knjigovodstva)
- Obračun PDV-a
- Sastavljanje finansijskih izveštaja (godišnjih, periodičnih, redovnih i vanrednih)
- Kontroling (izrada finansijskih planova i budžeta, analiza finansijskih  informacija)
- elektronsko bankarstvo

Eksterni obračun zarada - koji vam omogućava smanjenje troškova rada, potpunu poverljivost podataka i stalnu dostupnost, a obuhvata sledeće:

- Prijave/odjave radnika
- Usluge kadrovske administracije (evidencije zaposlenih, sve potvrde i obrasci)
- Obračun zarada zaposlenih (obračun bruto zarade, poreza i socijalnih doprinosa na
   zarade iz zarada zaposlenih)
- Obračun naknade za prevoz
- Obračun bolovanja i priprema dokumenata za refundaciju
- Obračun poreza i doprinosa na ugovore o delu i autorske honorare, kao i za sve ostale
   ugovore sa fizičkim licima

Pružanje usluga i pomoć pri zapošljavanju stranog lica u RS

Usluge se odnose na podnošenje zahteva za dobijanje boravišne i radne dozvole za strana lica koja žele da se zaposle u RS. 

Usluge koje nudimo:

- Podnošenje zahteva za privremeni boravak
- Podnošenje zahteva za produžetak privremenog boravka
- Popunjavanje obrazaca, priprema i podnošenje dokumentacije za privremeni boravak
- Podnošenje zahteva NSZ o pokretanju postupka testiranja tržišta rada (koji je
   obavezan proces ukoliko poslodavac želi da zaposli strano lice koje nije
   državljanin RS)
- Priprema i izrada kompletne dokumentacije kao i podnošenje iste u NSZ

Pored svega navedenog tu su i usluge kurirske službe i IT službe, kao i pravne pomoći u saradnji sa našim pravnicima

A radi lakše poslovne komunikacije sa inostranim partnerima na raspolaganju su vam i prevodilačke usluge visokokvalifikovanih prevodilaca za engleski, nemački i italijanski jezik.

Poverenje naših klijenata smo stekli lojalnim i profesionalnim poslovnim odnosom, jer je obostrano zadovoljstvo ključ profitabilnog uspeha.

O preciznijim detaljima ponude možete se informisati na sajtu www.cmsracunovodstvo.rs ili nas kontaktirati na broj +381 60 67 48 494 i pisati na e-mail office@cmsracunovodstvo.rs.