BIOMEDICA ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Laboratorije Beograd

Adresa: Požeška 67
Beograd Telefon: 011/344-97-50, 344-97-51, 344-97-52

BIOMEDICA ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU Laboratorije Beograd