IVAKS KOMERC

Medicinsko snabdevanje Beograd

Adresa: Karađorđev trg 34b, Zemun
Beograd Telefon: 011/2605-027, fax: 2696-847, 063/653-737
E-mail: ivaks.komerc@gmail.com
Sajt: www.medicinskaopremazemun.com

4/ 5stars

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU, UNUTRAŠNjI PROMET I SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE PRODAJA MEDICINSKE OPREME:
- APARATI ZA MERENjE KRVNOG PRITISKA (MANOMETARSKI I ŽIVINI)
- TERMOMETRI
- INHALATORI ZA INTENZIVNU UPOTREBU
- PROTOKOMER KISEONIKA SA OVLAŽIVAČEM

- REZERVNI DELOVI SERVIS:
- MERAČA KRVNOG PRITISKA (NA ŽIVIN STUB I MANOMETARSKE) DOMAĆE I STRANE PROIZVODNjE
- LEKARSKIH SLUŠALICA
- PROTOKOMERA KISEONIKA SA OVLAŽIVAČEM
- INHALATORA