1944. - Dan oslobođenja Zemuna u Drugom svetskom ratu.