Ratka Mitrovića 183
- Posvećeni potpuno i samo lečenju oka, pomalo i duše - Prva paperless ordinacija, medmail ready, bogata dokumentacija - Dve generacije u ultrazvučnoj dijagnostici oboljenja oka i ...
AS MEDICUS BIOREZONANCA - POLIKLINIKA