SPORTSKI CENTAR OLIMP - ZVEZDARA

Otvoreni i zatvoreni bazeni Beograd

Adresa: Vjekoslava Kovača 11
Beograd Telefon: 011/2412-353, 2411-636

SPORTSKI CENTAR OLIMP - ZVEZDARA Otvoreni i zatvoreni bazeni Beograd