Gundulićev venac 36, stan 1, Stari grad
DR TOMANOVIĆ PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA- Rad sa zdravom decom (savetovalište) - praćenje rasta i razvoja, zdravstvena edukacija roditelja. Rad sa bolesnom decom - klinički pregledi, ...
AS MEDICUS BIOREZONANCA - POLIKLINIKA