KEREČKI KOMERC

Plastika i plastične mase Beograd

Adresa: Milice Rakić 64, Batajnica
Beograd Telefon: 011/8481-899, (fax). 8484-594, 065/835-64-65

KEREČKI KOMERC Plastika i plastične mase Beograd