KVATRA

Pogrebne usluge Beograd

Adresa: Ruzveltova 37
Beograd Telefon: 011/2761-969, 063/213-231, 063/308-675, 063/366-246

4/ 5stars

Pogrebno preduzeće KVATRA je već dvadeset godina sa Vama.

Poslednjih pet godina je u Vašim stanovima putem naših službenika koji kataloškom prodajom pogrebne opreme pomažu Vama i Vašim porodicama u za Vas vrlo teškim trenucima. Službenika ovlašćujete da u Vaše ime može pribaviti dokumenta iz bolnice, izvaditi umrlicu, zakazati sahranu, eshumaciju, kremaciju, obezbediti transport u zemlji i inostranstvu, odštampati plakate i dati oglas u bilo kojim dnevnim novinama.

Službenik posreduje između preduzeća KVATRA, Vas i svih ostalih komunalnih i javnih službi u okviru zakonskih mogućnosti. Putem službenika možete obezbediti i: Pogrebni orkestar, crkveni hor, vozilo za sprovod na mesnim grobljima, naručiti žito, poručiti vence od veštačkog i svežeg cveća kao i komplet za opelo, kamenorezačke i pravne usluge.

PREDUZEĆE KVATRA u svom poslovnom prostoru poseduje izložbeni salon pogrebne opreme i u njemu pedesetak modela većine naših proizvođača.


KVA-TRA SINONIM ZA KVALITET I TRADICIJU poseduje veliki izbor vrlo kvalitetnih hrastovih sanduka. Uz izložbeni salon pogrebne opreme preduzeće raspolaže i butikom crnine u kojem možete Vas i Vašu rodbinu opremiti najneophodnijim stvarima: crnim košuljama, maramama, ešarpama, florovima, peškirima.

PRAVI PRIJATELJ JE U NAJTEŽIM TRENUCIMA SA VAMA.