Zatvori
Informatika: Pouzdana IT rešenja za firme i kompanije

011info preporučuje

Informatika: Pouzdana IT rešenja za firme i kompanije

Već 45 godina Informatika A.D. je mesto na kome firme mogu pronaći sve što im je potrebno iz oblasti informatičkog inženjeringa. Tokom svog postojanja ova kompanija je sarađivala sa nekoliko stotina preduzeća različitih delatnosti kojima je pružila široku lepezu različitih usluga i proizvoda.

Informatika A.D. je preduzeće da veoma dugom tradicijom. Kako i zašto ste se odlučili za ovu vrstu delatnosti?

Ako govorimo o samim počecima sedamdesetih godina, možemo da kažemo da je osnivanje Informatike bila potreba u tadašnjem trenutku – potreba da se pruži podrška Službi društvenog knjigovodstva, kompleksnoj organizaciji koja je vršila obradu plaćanja i drugih podataka na celoj teritoriji SFRJ. Jednostavno, uvođenje računarske tehnike je bilo neophodno, kako je količina podatak rasla, kao i potreba da se ceo proces ubrza i automatizuje.

Kasnije se krug klijenata Informatike širio i danas obuhvata državnu upravu, lokalne samouprave, domaća preduzeća – privatne i javna, predstavništva stranih korporacija u Srbiji, međunarodne organizacije…

Jasno je da je danas u ovoj privrednoj grani mnogo veća konkurencija nego pre pola veka, ali temelji Informatike – tada postavljeni – čvrsto stoje i danas i ona je spremna da pruži praktično sve IT usluge dostupne na svetskom tržištu. Naravno, kao ni u prošlosti, tako ni danas, domeće firme ne mogu da diktiraju trendove na svetskom nivou i zato je važno osloniti se na najbolje svetske korporacije, a u slučaju Informatike to su Microsoft, Dell, Oracle, IBM, Huawei, Lenovo, Unisys – da pomenemo samo najveće. 

 

Koje sve vrste usluga pružate svojim klijentima?

Postoje marketinški izrazi koji se često koriste, pa se možda od prevelike upotrebe i „izližu“, ali ipak mogu da pruže jasnu i tačnu sliku onoga što se nudi. Jedan od takvih izraza je „široka lepeza proizvoda i usluga“.  Informatika se bavi razvojem poslovnih aplikacija, edukacijom,  poslovnim konsaltingom, razvojem, implementacijom i održavanjem IT i poslovnih rešenja. Informatikini proizvodi i rešenja su sastavni deo digitalne industrije koja zahteva sve veću automatizaciju manuelnih procesa, ostvarujući time značajne uštede u poslovanju, poslovnih infrastruktura mnogobrojnih kompanija, kao i sve intenzivnijih procesa digitalizacije gradova i opština.

Informatika integriše brojne segmente računarske industrije: integrisane poslovno-proizvodne informacione sisteme, sistemski softver, industrijski računare i automatizaciju procesa, usluge Cloud-a, poslovne aplikacije, obuku kadrova, isporuku računarske opreme, računarskih komunikacija i mreže, podršku, servis i održavanje sistema.

Sa kojim ste se problemima susretali na početku i kako ste ih rešavali?

Informatika je plod promišljenog projekta digitalizacije rada SDK-a, pa problema s kojima se susreću npr. današnje startup firme nije bilo – klijent je bio poznat, potražnja definisana. Ali, bilo je potrebno da se usvoje tadašnja tehnološka znanja i usklade sa prilikama u Jugoslaviji onog vremena. To je sve vreme postojanja Informatike najveći izazov – da se na vreme i u pravo stanici „uskoči u tehnološki voz“ koji se kreće velikom brzinom i svaka greška se kasnije teško ispravlja ili, što je još češće, ne može da se ispravi. Najveći kapital preduzeća su obučeni i motivisani zaposleni koji su spremni da se suoče sa tržišnim i tehnološkim zahtevima današnjice. 

Kako je izgledao razvojni put same firme? Na koji način ste dolazili do klijenata na početku, a kako to izgleda danas?

Razvojni put je detaljno opisan u odgovoru na prvo pitanje. Možda da se nadovežemo kratkim objašnjenjem da je Informatici pomoglo veliko iskustvo u radu sa SDK tokom prve dve i po decenije, a tada su bile retke domaće kompanije sa takvim kapacitetom i poznavanjem savremenih tehnologija. Danas, u uslovima sve većeg broja stranih korporacija na domaćem tržištu, jasno je da je teže takmičiti se u tržišnoj utakmici, ali tradicija i poznato ime predstavljaju jedan od oslonaca Informatike i u sadašnjem vremenu.

Koje su bile prve usluge koje ste pružali svojim klijentima i kako je tekao rocess proširivanja delatnosti koje obuhvatate?

O ovome je već bilo reči, a važno je ponoviti da je temeljno opredeljenje naše kompanije da bude pravi i kompletni sistem integrator: mesto gde klijenti mogu da zadovolje sve svoje potrebe za izgradnjom, unapređenjem i kasnijom održavanjem informatičke infrastrukture. Dakle, ono što je radila pre skoro pet decenija za jednog dominantnog korisnika, Informatika radi i u trećoj deceniji 21 veka za više stotina aktuelnih klijenata: trudi se da pažljivo prati njihove potrebe i pronađe i ponudi odgovarajuće tehnološko, ali i ekonomski prihvatljivo rešenje.

Možete li da izdvojite neke od većih klijenata?

Danas su naši najveći klijenti organi državne uprave (veliki broj ministarstava Vlade Republike Srbije, kao i pripadajućih uprava, Kancelarija za IT i elektronsku upravu), velika javna preduzeća poput EPS, Pošte Srbije, Železnice Srbije, Petrohemije, javna komunalna preduzeća u Beogradu i širom Srbije, ali i domaće i strane privatne kompanije.

 

Koliko danas ljudi radi u Informatici i o kakvim je stručnjacima reč?

Početkom treće decenije 21. veka u Informatici radi oko 150 zaposlenih, a oni su uglavnom specijalizovani za realizaciju rešenja naših partnera, u prvom redu Microsofta. Međutim, konstantno usavršavanje znanja se podrazumeva, tako da očekujemo proširenje tehnološkog portfolija Informatike u oblasti Huawei, Oracle i IBM poslovnih rešenja.

Šta je ono što vas izdvaja na tržištu od konkurencije?

Informatika se već na prvi pogled jasno razlikuje od ostalih sistem integratora po tome što može da, pored pružanja „standardnih“ IT usluga, rešava kompleksne zadatke u projektovanju i izvođenju automatizacije različitih industrijskih procesa, pre svega u energetici i procesno-prerađivačkoj industriji. Dalje, Informatika nije usko specijalizovana samo za jednu ili nekoliko grana IT usluga, već može da pruži širu podršku klijentima. Na primer, retki su sistem integratori koji imaju Nastavni centar za specijalističke profesionalne obuke, kao i polaganje ispita za dobijanje svetski priznatih sertifikata. 

Kakvi su vaši planovi za budućnost? Da li se fokusirate na proširenje delatnosti i usluga, proširenje tržišta na kojima nastupate?

S obzirom na aktuelni trend sve većeg transfera poslovanja na Cloud platforme, Informatika će nastojati da održi poziciju jednog od najvećih isporučilaca Microosft Azure proizvoda i usluga u regionu. Pored toga, trudićemo se da unapredimo postojeće namenske aplikacije namenjene velikim klijentima i prilagodimo ih savremenim tehnologijama i potrebama klijenata. Planiramo i da se više angažujemo u nekim specifičnim tržišnim segmentima kao što su obrazovanje i zdravstvo, a posebno smo zainteresovani za povećanje broja projekata koje ćemo realizovati za lokalne samouprave u Republici Srbiji.