Zatvori
Vremenska prognoza Beograd 2 ℃
Promenjivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana
Vremenska prognoza Beograd 2 ℃
Promenjivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana
Zlatni Standard: Pouzdan i kompetentan trgovac investicionim zlatom

011info preporučuje

Zlatni Standard: Pouzdan i kompetentan trgovac investicionim zlatom

Ukoliko želite da investirate novac i očuvate vrednost svog kapitala, jedan od dobrih načina da to i uradite jeste kupovina investicionog zlata. 

Upravo na ovim temeljima nastala je kompanija Zlatni Standard, jedan od pionira u trgovini investicionim zlatom u Srbiji, koja je ovaj vid ulaganja omogućila i u našoj zemlji.

Ovu kompaniju čini iskusan tim stručnjaka sa višedecenijskim iskustvom na svetskim finansijskim tržištima, a svojim klijentima pružaju ne samo najpovoljnije cene investicionog zlata, već i sigurnost, kontinuitet u snabdevanju i raspoloživosti robe.

Kroz istoriju zlato predstavlja sinonim za stabilnost i mudro ulaganje. Da li je tako i danas?

Globalne makroekonomske i geopolitičke okolnosti su takve da je razumno očekivati da cena zlata nastavi sa rastom i u budućnosti. Nakon američkih izbora koji su proizveli još više neizvesnosti, kao i pogoršanje okolnosti sa COVID-19 pandemijom, globalne monetarne i fiskalne politike su nepromenjene, a agresivne mere koje će doprineti dodatnom obezvređivanju dekretnog novca, odnosno novca koji je vlada neke države proglasila zakonskim sredstvom plaćanja, čine se neizbežnim. Sve ovo proizvodi okruženje koje najviše pogoduje zlatu, što je i glavni razlog zašto vodeće svetske finansijske institucije očekuju rast cene ovog metala u narednom perodu.

 

Primera radi, u izveštaju iz sredine novembra 2020. godine, analitičari investicione banke Goldman Sachs istakli su da u narednoj godini očekuju rast cene zlata veći od 20%, pri tom podvlačeći da period snažnog rasta cene zlata tek počinje.

U Srbiji, bitni pokretači tržišta investicionog zlata su, pre svega, negativne realne kamate na štedne depozite u bankama i značajno „pregrejan“ sektor rezidencijalnih i komercijalnih nepokretnosti.

Za poslednjih 20 godina, cena investicionog zlata porasla je čak više od šest puta budući da je 2000. godine cena po finoj unci iznosila oko 264 američkih dolara, dok je u u ovom trenutku cena fine unce dostigla iznos od oko 1.940 dolara.

Inače, fina unca je oznaka za težinu koja se često koristi u zemljama engleskog govornog područja. Kod plemenitih metala, fina unca je jedinica koja se najčešće kupuje, a njena težina iznosi oko 31,1 grama, navode u Zlatnom Standardu.

Da li je pandemija COVID-19 virusa uticala na cenu zlata?

Svakako. Zlato se na međunarodnim finansijskim i robnim tržištima smatra „sigurnom lukom“ u trenucima neizvesnosti i makroekonomskih šokova. I ovog puta zlato je sačuvalo svoju reputaciju, pa je tako u poslednjih godinu dana berzanska cena porasla za oko 28% u dolarima.

Premije na kupovinu fizičkog zlata u formi pločica i poluga su takve da zapravo rezultiraju i u mnogo višim cenama zlata: što je direktna posledica značajno povećane potražnje za ovim metalom, kao i prekida u lancu nabavke i sveukupne logistike usled pandemije.

 

Možete li pojasniti šta je zapravo investiciono zlato? Da li tu spadaju nakit ili zlato koje se nalazi u centralnim bankama, odnosno takozvano monetarno zlato?

Nije svako zlato investiciono i zakon je tu veoma jasan. Pod investicionim zlatom se podrazumeva:

  1. zlato u obliku poluga ili pločica, mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova zlata (995/1000)
  2. zlatni novčići – kovanice, stepena finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000), iskovani posle 1800. godine, koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla, a koji se uobičajeno prodaju po ceni koja nije viša od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima.

Inače, monetarno zlato se ne smatra investicionim zlatom..

Kompanija Zlatni Standard pruža mogućnost trgovine investicionim zlatom svojim klijentima što je način da očuvaju vrednost i kupovnu moć svog kapitala.

Kompanija Zlatni Standard nudi mogućnost da blagovremeno zaštitite svoj kapital i štednju i investirate u Fine Gold metal finoće 999,9, u fizičkoj formi pločica i poluga težinskih denominacija od 1g do 1kg.

Našim klijentima omogućavamo da kupuju investiciono zlato proizvedeno po najstrožim kriterijuma i standardima svetskih proizvođača koji poseduju sve potrebne sertifikate i akreditacije. Svi proizvodi koji se nalaze u našoj ponudi su u skladu sa LBMA Good Delivery standardima, odnosno skupom pravila koje je izdalo LBMA – Udruženje učesnika tržišta dragocenih metala iz Londona, a koja opisuju fizičke karakteristike zlatnih i srebrnih poluga koje se koriste na londonskom tržištu poluga.

Trenutno najbitnije sertifikaciono telo za sve relevantne aspekte trgovine dragocenim metalima jeste LBMA. LBMA je razvilo smernice za odgovornu trgovinu zlatom, kojima se prerada i prodaja zlata regulišu na način da se sprečava i suzbija sistematsko pranje novca kao i finansiranje terorističkih udruženja. Bitni faktori koje LBMA sagledava su takođe i društvene i ekološke okolnosti, kao i poštovanje ljudskih prava u vezi sa eksploatacijom zlata.

Trgovci sa LBMA sertifikatom podležu redovnim i strogim proverama i kontrolama. Uslov za dobijanje dozvole je, između ostalog, implementacija Due Diligence sistema baziranog na proceni rizika, a koji garantuje transparentnost lanca snabdevanja i obezbeđuje odgovorno rukovanje sirovinama. LBMA sertifikacija u potpunosti neutrališe mogućnost bilo kakve manipulacije robom, tako da nije moguće da gramaža ili čistoća zlata budu manji od propisane.

Dakle, proizvod koji kupujete bi u svakom slučaju trebalo da bude proizveden u livnici/rafineriji sa LBMA sertifikatom. Samo kod poluga sa pečatom kvaliteta nećete morati da računate sa većim odbicima i diskontima prilikom kasnijeg raspolaganja, odnosno prodaje. Pored toga, poluga bi trebalo da sadrži serijski broj kao i pakovanje sa sigurnosnim elementima gde je rizik od falsifikovanja poluge sveden je na minimum.

Lista najčešće postavljanih pitanja koju je Zlatni Standard napravio, veoma je koristan resurs za svakoga ko razmatra investiranje u investiciono zlato. Lista nalazi na Internet sajtu kompanije

 

Kako izgleda proces kupovine investicionog zlata?

Trgovinu je moguće ostvariti na samo dva načina: spot kupoprodajom ili avansnom transakcijom. I jedna i druga vrsta transakcija su veoma pouzdane i maksimalno pojednostavljene.

S jedne strane, spot kupoprodaja podrazumeva izdavanje predračuna i, ukoliko to kupac želi, zaključivanje kupoprodajnog ugovora u kome se navode serijski brojevi svih kupljenih pločica i poluga. Nakon što uplata bude evidentirana, kupcu isporučujemo investiciono zlato i svu prateću dokumentaciju.

S druge strane, avansna kupoprodaja obuhvata ispostavljanje avansnog računa i zaključenje kupoprodajnog ugovora koji, u skladu sa željom kupca, može biti overen kod javnog beležnika, a potom isporuku investicionog zlata u dogovorenom roku. Bitno je napomenuti da se avansnim transakcijama postiže najbolja moguća cena, u transakciji koja je sprovedena na način da su najbolji interesi kupca zaštićeni. Zlatni Standard za određene transakcije, pre svega u zavisnosti od količine kupljenog metala, klijentima nudi i garanciju prvoklasne banke kao dodatni instrument obezbeđenja.

Na šta je potrebno obratiti pažnju kada je u pitanju kupovina investicionog zlata?

Postoji nekoliko stavki koje su od najveće važnosti, a to su:

  • da je roba uvezena u potpunosti legalno i da poseduje sve zakonom propisane dozvole uz završen carinski postupak
  • da kompanija od koje kupujete zlato ima kontinuitet u snabdevanju i raspoloživu robu na zalihama, kao i dobru poslovnu reputaciju
  • neophodno je da kupcu bude omogućena potpuna diskrecija, a sama pošiljka bude izvršena uz poštovanje svih bezbednosnih mera koje uključuju fizičko-tehničku zaštitu
  • svakako je potrebno da proizvodi poseduju garanciju finoće rafinerija i livnica koje su sertifikovane od strane LBMA – Udruženja učesnika tržišta dragocenih metala iz Londona
  • ukoliko se zlato uvozi iz strane zemlje potrebno je uraditi analizu statutarne dokumentacije i relevantnih sertifikata koje poseduju konkretni proizvođači i potvrditi da se ti konkretni proizvođači nalaze na LBMA Good Delivery listi
  • proveriti na koji način je predmetno investiciono zlato uvezeno u Srbiju i utvrditi da li su plaćene sve poreske i carinske obaveze.

Pored navedenog trebalo bi da kupac unapred zna gde će čuvati svoje investiciono zlato. Ono se obično deponuje u sefovima banaka ili u privatnim sefovima.

Planirate uvođenje još jedne usluge.

Da, u pitanju je utvrđivanje finoće plemenitih metala, između ostalih i zlata, upotrebom modernog XRF rendgenskog spektrometra. Naši klijenti će, na taj način, moći da provere kvalitet robe koju poseduju, na primer zlatnih novčića kao i pločica/poluga koje poseduju.