SUDSKI TUMAČ ZA HOLANDSKI JEZIK ALEKSANDRA ŽERAVČIĆ ARSIĆ

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Luke Vojvodića 29, Rakovica
Beograd Telefon: 064/2425-705
E-mail: tumaczaholandski@gmail.com

4/ 5stars

OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA HOLANDSKI:

- prevodi svih dokumenata sa overom i bez overe (izvodi, diplome, ugovori)
- prisustvo venčanjima, zakazivanju venčanja i na sudu
- mogućnost pismenog prevođenja sa holandskog na engleski
- priprema za ispit u holandskoj ambasadi
- prevodi iz svih oblasti