SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK JASMINA MILENKOVIĆ

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Katanićeva 16, Vračar
Beograd Telefon: 064/1141-960, 011/2434-636
E-mail: yasmina.milenkovic@gmail.com

4/ 5stars

Sudski tumač za španski jezik Jasmina Milenković nalazi se na Vračaru i  se bavi prevodom svih vrsta dokumenata, ugovora, završnih računa i druge dokumentacije sa španskog jezika na srpski i obratno. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, garantujemo vam vrhunski kvalitet i pouzdanost za pismeno i usmeno prevođenje sa engleskog jezika i obratno.

Potpisom i pečatom sudskog tumača se potvrđuje da prevedeni tekst u potpunosti odgovara originalu. Nudimo vam brz i kvalitetan prevod svih vrsta tekstova i dokumenata sa potpisom i pečatom sudskog tumača Jasmine Milenković , diplomiranog filologa za španski jezik.

Kancelarija sudskog tumača Jasmine Milenković nudi vam sledeće usluge:

prevod poslovnih dokumenata (registracija firmi iz APR-a, licenci, bilansa stanja i uspeha, statističkih aneksa, statuta, ugovora o osnivanju, distribuciji, zastupanju i drugih poslovnih akata),
- prevod i overa diploma, ocena, nastavnih planova i programa sa fakulteta, raznih uverenja, sertifikata i svedočanstava iz škole i sa fakulteta
- prevod i overa ličnih dokumenata (krštenice, venčanice, državljanstvo, potvrda o neosuđivanju, potvrda o slobodnom bračnom statusu, potvrda iz banke, o zaposlenju, visini plate...),
- prevod i overa tenderske dokumentacije
- prevod i overa ugovora -prevod i overa završnih računa
- prevod i overa medicinske dokumentacije
- prevod i overa dokumenata za vizu
- prisustvo tumača prilikom overe dokumenata
- prisustvo tumača kod javnog beležnika

Svakom prevodilačkom projektu pristupamo profesionalno, vodeći računa o specifičnosti teksta koji se prevodi, uz obaveznu zaštitu vaših podataka, poslovnih tajni i poverljivih informacija. Dokument ili tekst koji se prevodi možete nam dostaviti lično ili elektronskom poštom, a prevedeni i overeni materijal vas očekuje u najkraćem mogućem roku.

Vršimo usluge prevođenja apsolutno svih vrsta dokumenata, za fizička i pravna lica. Sa željom da izađemo u susret svim našim klijentima nudimo vam mogućnost plaćanja i preko računa.

Kontakt informacije:

Ime: Jasmina milenković - sudski tumač i prevodilac za španski jezik
Adresa: Katanićeva 16
Telefon: 011-243-46-36;
Mobilni: 064-114-19-60
email: jasmina.milenkovic@gmail.com