SUDSKI TUMAČ/PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK NEVENKA SIBINOVIĆ

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 132/17, Novi Beograd
Beograd Telefon: 063/837-94-20, 011/612-38-23
E-mail: nikyu@beotel.net

4.5/ 5stars

NEVENKA SIBINOVIĆ, sudski prevodilac za nemački jezik iz Novog Beograda

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Više od 20 godina radnog iskustva i prakse u prevodilačkoj branši.
Višegodišnji boravak u Nemačkoj (rad na gradilištima, saradnja sa nemačkim organima vlasti...).
Završen seminar za detašmane.

Prevođenje sa nemačkog jezika na srpski i obrnuto, sa overom ili bez overe.

Prevođenje razne dokumentacije za firme, između ostalog:

- ugovora
- pregovora
- protokola
- sertifikata
- atesta
- standarda
- tehničke dokumentacije
- korespondencije
- registracija firmi
- raznih dokumenata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
  kvaliteta itd.
 
Prevođenje lične dokumentacije, kao npr.:

- izvoda (iz matične knjige venčanih, rođenih...)
- uverenja (policije, suda, škola, fakulteta, firmi...)
- formulara, obrazaca
- dokumenata za penzije
- saobraćajne i vozačke dozvole
- sertifikata
- diploma
- svedočanstava
- izjava
- potvrda
- rešenja
- odluka
- ugovora
- molbi, itd.

Moguća dostava teksta za prevod putem e-maila.
Poštovanje rokova.
Brzo i povoljno.
Stalnim klijentima popust.

Adresa i kontakti:

Milutina Milankovića 132/17
Tel.: 063 83 79 420; (011) 6 123 823
Mail: nikyu@beotel.net