PRVA PRIVATNA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ŠKOLA

Privatne škole i gimnazije Beograd

Adresa: Mitropolita Petra 8
Beograd Telefon: 011/2764-798, 2762-924, (tel/fax) 2752-920
E-mail: pputs@absolutok.net
Sajt: www.pput-skola.edu.rs

PRVA PRIVATNA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ŠKOLA Privatne škole i gimnazije Beograd